Skip directly to content

Jeugdbeleidsplan Cantincrode voetbal 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdbeleidsplan Cantincrode voetbal 2014-2015

 

 

 

 


Inhoudsopgave

 

 

 

 1. Visie en missie
  1. Technisch
  2. Tactisch
  3. Fysisch
  4. Mentaal

 

 

 

 1. Basisprincipes
  1. Voetbalplezier
  2. Fair Play
  3. Opvoeding

 

 

 1. Indeling in kernen
  1. Horizontaal
  2. Vertikaal

 

 

 1. Specifieke kenmerken en doelstellingen per leeftijd
  1. Pupillen
  2. Mini-miniemen
  3. Miniemen
  4. Cadetten
  5. Scholieren
  6. Junioren

 

 1. Cantincrode Jeugd Praktisch
  1. Structuur jeugdbestuur
  2. Speler
  3. Trainer
  4.  Begeleider
  5.  Ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Visie en Missie

 

Cantincrode jeugd streeft naar een zo kwalitatief mogelijke jeugdopleiding waarbij de ontwikkeling en gepaste begeleiding van jonge voetbalspelers op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak op de eerste plaats staan. De nadruk wordt gelegd op de opleiding van de jeugdspeler in de 4 facetten van het voetbal( technisch, tactisch, fysisch en mentaal) en niet op het resultaat.

 

 1. Technisch

 

Belangrijkste punt van de opleiding is de technische ontwikkeling van de jeugdspeler. We trachten steeds de oefenstof door te trekken naar de wedstrijd. Basispunten zijn :  pass binnenkant voet, voet- dij-borstcontrole, gebruik van beide speelvoeten, wreeftrap-plaatsbal-volley, koppen, het uitschakelen van de rechtstreekse tegenstander.

 

 

1.2 Tactisch

 

Cantincrode jeugd streeft naar verzorgd voetbal waarbij elke speler in het spel betrokken wordt. Vanuit de verdediging trachten we met ploegcombinaties over de grond het doel van de tegenstander te bereiken. Tijdens de wedstrijd geeft de trainer de speler duidelijke richtlijnen mee die passen in de visie van dit jeugdplan. Het volstaat echter niet om een jeugdspeler te zeggen wat hij moet doen, benadruk steeds ook het waarom van een specifieke opdracht. Zo zal een jeugdspeler nadenken over en inzicht krijgen in de verschillende posities en opstellingen.

Aandachtspunten: zonevoetbal, spelen op verschillende posities, taakomschrijving posities, spelregels.

 

 

1.3  Fysisch

 

Vanaf een bepaalde leeftijd (+14 jaar)  zal ook de nodige aandacht besteed worden aan het fysisch aspect van voetbal :  uithouding (oa coopertest) , ontwikkelen van kracht,  ontwikkelen van snelheid en explosiviteit.

 

1.4  Mentaal

 

Ondanks het feit dat het resultaat ondergeschikt is aan de opleiding, moet er steeds een streven zijn naar het willen winnen, dit natuurlijk met in acht name van de volgende basisprincipes van Cantincrode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Basisprincipes

 

 1. Voetbalplezier

 

Voor de gehele Cantincrode jeugdopleiding geldt: “Voetbalopleiding staat centraal, voetbalplezier staat centraler.“ Hoewel de opleiding van een speler belangrijk is, is het plezier dat deze beleeft aan zijn sport primordiaal. Daarom geldt onder andere dat elke speler minstens 1 helft speelt. Ook wordt er in elke leeftijdscategorie ingeschreven op 2 verschillende competitieniveaus, zodat elke speler op zijn niveau zijn sport kan beoefenen.

 

 1. Fair Play en sportiviteit

 

Cantincrode jeugd en KVV dragen Fair Play en sportiviteit hoog in het vaandel. Ongeacht bij winst of verlies, vragen we onze spelers, trainers, begeleiders en supporters extra aandacht te hebben voor volgende punten:

 

Spelers

     Heb respect voor je medespelers, tegenstrevers en scheidsrechters

     Heb respect voor de kleedkamers en omgeving, zowel thuis als op verplaatsing

     Wees groot bij winst en verlies. Een hand geven aan je tegenstander en de scheidsrechter na de wedstrijd is hiervan een correcte uiting.

 

 

Trainers en begeleiders

Trainers en begeleiders moeten beseffen dat ze werken aan de opleiding van onze jonge spelers en ze hierdoor een duidelijke voorbeeldfunctie hebben.

     Heb respect voor je spelers, tegenstrevers en scheidsrechters.

     Wees groot bij winst en verlies. Een hand geven aan je tegenstander en de scheidsrechter na de wedstrijd is hiervan een correcte uiting. 

 

Supporters en sympathisanten

Ouders en sympathisanten moeten beseffen dat hun gedrag invloed heeft op het gedrag van onze spelers op en rond het veld.

     Daarom vragen we onze supporters respect te hebben voor de spelers, de tegenstander, de scheidsrechter en andere supporters.

 

Elke daad van een speler, trainer, begeleider of supporter die afbreuk doet aan een van deze vooropgestelde Fair Play-punten kunnen gemeld worden aan de leeftijdsverantwoordelijke of jeugdcoördinator. Deze zal, na gesprekken met de speler, trainer, begeleider of supporter, een gepaste sanctie opstellen, evenredig met het gestelde gedrag.

 

 

 1. Opvoeding

 

Aansluitend op vorig punt is opvoeding een basisprincipe van de jeugdopleiding. Zo wordt onder andere steeds gevraagd trainer, begeleider en spelers te begroeten bij aankomst en vertrek, correct afbellen bij niet kunnen aanwezig zijn op wedstrijden en trainingen, correct taalgebruik ( in het Nederlands) enz. Op latere leeftijd wordt er ook gevraagd van verantwoordelijkheden op te nemen binnen de club ( bv jeugdtrainer scheidrechter, begeleider enz).

 

3. Indelen in kernen

 

Het indelen in kernen is een delicate aangelegenheid. Een beslissing over de horizontale of verticale indeling van een jeugdspeler beïnvloedt niet enkel zijn ontwikkeling als voetballer, maar ook zijn persoonlijkheid. Bij de indeling in kernen wordt steeds rekening gehouden met de kwaliteit, mogelijke vooruitgang en de mentaliteit van de jeugdspeler.

 

 

HORIZONTALE INDELING IN DE JEUGDAFDELING

= Het indelen van een speler in een juiste leeftijdscategorie

 

Pupillen – Mini-miniemen – Miniemen

Bij pupillen, mini-miniemen en miniemen gebeurt de indeling op basis van leeftijd. De oudsten van een generatie spelen dus in de A-kern, terwijl de jongsten van diezelfde generatie in een B of C-ploeg zullen terechtkomen. Bij deze leeftijden leggen we dus de nadruk op de pure voetbalontwikkeling en dus niet op het wedstrijdresultaat. Het is vanzelfsprekend dat van de indelingsregel wordt afgeweken indien de aantallen van een van de twee ploegen dit niet toelaten. Toch is het niet de bedoeling dat een eerstejaarsminiem in een A ploeg speelt, terwijl een tweedejaarsminiem in een B-ploeg speelt.

 

 • In mei wordt de lijst van de jeugdspelers die betaald hebben vrijgegeven door de penningmeester. Deze adressenlijst wordt per mail doorgestuurd naar alle trainers en begeleiders.
 • Trainers en begeleiders motiveren hun spelers op het einde van het seizoen zich tijdig in te schrijven voor het volgende seizoen
 • De verdeling in ploegen gebeurt op basis van leeftijd.
 • Alle ploegen moeten minstens 16 spelers hebben en maximum 18. (stuk van A-ploeg valt weg)
 • Bij mini-miniemen moeten alle ploegen minstens 10 spelers hebben en maximum 13.
 • Indien het maximum aantal wordt overschreden kunnen spelers op een wachtlijst gezet worden. Deze kunnen, mits verminderd lidgeld, de trainingen bijwonen.
 • Nieuwe spelers worden altijd voorgedragen op het voetbalbestuur. De beslissing wordt genomen in overleg met de trainer.
 • De begeleider stelt een adressenlijst samen van de spelers / trainers / begeleiders. Deze stuurt hij op naar de jeugdcoördinator en naar de ouders.

.

 

De indeling gebeurt door de trainers van de desbetreffende ploegen, eventueel in samenspraak met de ploegverantwoordelijke.

 

 • spelers die voortdurend met elkaar optrekken buiten Cantincrode...
 • spelers die samen inschreven op Cantincrode...
 • spelers die samen naar Cantincrode gebracht of van Cantincrode afgehaald worden...
 • spelers van dezelfde familie...
 • ...

...kunnen op aanvraag en bij uitzondering worden ingedeeld in dezelfde ploeg.

 

 

Kadetten – scholieren – juniors

Vanaf de kadettenleeftijd gebeurt de horizontale indeling in kernen op basis van kwaliteit, mogelijke vooruitgang en mentaliteit, niet op basis van leeftijd. In een A ploeg spelen dus steeds de beste spelers, in de B ploeg de minder goede en in een eventuele C ploeg de minst goede van een leeftijdscategorie. Een correcte en objectieve indeling op basis van kwaliteit bevordert de spelvreugde van de speler en zorgt voor een aangepaste uitdaging en weerstand in de ontwikkeling.

 

 • In mei wordt de lijst van de jeugdspelers die betaald hebben vrijgegeven door de penningmeester. Deze adressenlijst wordt per mail doorgestuurd naar alle trainers en begeleiders.
 • Trainers en begeleiders motiveren hun spelers op het einde van het seizoen zich tijdig in te schrijven voor het volgende seizoen
 • Nieuwe spelers worden altijd voorgedragen op het voetbalbestuur. De beslissing wordt genomen in overleg met de trainer.
 • De trainers en begeleiders van alle ploegen van een leeftijdscategorie verdelen de spelers in A, B of C ploeg. Deze indeling gebeurt door de trainers van de desbetreffende ploegen in samenspraak met de trainer waarmee de speler het jaar voordien heeft samengewerkt. De trainers / begeleiders van de A-ploeg hebben voorrang in het kiezen van hun spelers. Hierbij wordt in eerste plaats rekening gehouden met kwaliteit, mogelijke progressie en mentaliteit. Enkel bij aanhoudende twijfel beslist het jeugdbestuur in welke ploeg een speler zal spelen.
 • Een A-ploeg moet min. 16 spelers hebben en maximum 18. Indien dit niet het geval is, wordt er een systeem uitgedokterd, waardoor de A-ploeg steeds met voldoende spelers is.
 • De begeleider stelt een adressenlijst samen van de spelers / trainers / begeleiders. Deze stuurt hij op naar de jeugdcoördinator en de ouders.

 

 

 

 

VERTICALE INDELING IN DE JEUGDAFDELING

= Het indelen van een speler in een hogere leeftijdscategorie

 

Op basis van kwaliteit

Het indelen van een speler in een hogere leeftijdscategorie wordt al te vaak gedaan uit pure praktische overwegingen, bijvoorbeeld als een ploeg uit een hogere leeftijdscategorie in spelersnood zit. Echter, indien wordt geschat dat een speler een meerwaarde voor een ploeg uit een hogere leeftijdscategorie kan betekenen en het doorschuiven niet voor een spelersnood zorgt in zijn huidige leeftijdscategorie, wordt het doorschuiven van deze speler gemotiveerd door het Cantincrode jeugdbestuur. De bedoeling is niet om elke speler van een bepaald niveau door te sturen naar een hogere leeftijdscategorie, maar om aan elke speler de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en te blijven uitdagen binnen zijn niveau.

 

Het doorschuiven van spelers naar hogere leeftijdsreeksen op basis van kwaliteit gebeurt indien aan volgende eisen is voldaan:

 • Indien zijn huidige ploeg qua aantallen niet in de problemen komt
 • indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat de speler hiervoor fysiek, mentaal, technisch en tactisch klaar voor is
 • indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat de speler bij de beste hoort van zijn leeftijdscategorie
 • indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat het doorschuiven van de speler zijn leerproces zal versnellen
 • bij akkoord van de speler
 • bij akkoord van de ouders

 

 

Op basis van spelerstekort

De geschiedenis wijst uit dat het indelen in kernen vaak niet gebeurt op basis van kwaliteit, maar op basis van kwantiteit.

 

Indien door spelersnood een jeugdspeler bij een ploeg in een oudere leeftijdscategorie komt, moet hij verzekerd worden van evenveel speeltijd als de gemiddelde speler van die ploeg en uitgespeeld worden op de positie waarin hij het best rendeert. Hij mag niet als ‘plaatsvuller’ dienen!

 

 

 

VERTICALE INDELING NAAR SENIORS / DOORSTROMING

= Het indelen van een speler bij de seniors

 

De doorstroming van jeugd naar seniors is een logische stap in de ontwikkeling van een voetballer. Echter, indien de doorstroming vroegtijdig gebeurt, is een aangepaste integratie nodig om de speler in de best mogelijke omstandigheden te begeleiden.

 

Integratie en aanpassing aan het niveau (occasionele indeling)

 • Het integreren van jeugdspelers in senioren trainingen kan vanaf de tweedejaars scholieren.
 • Het integreren van jeugdspelers in senioren wedstrijden kan vanaf tweedejaars scholieren.
 • Het initiatief komt van de trainer van de scholieren / juniors of van een trainer van de seniors die een jeugdspeler wil meenemen en dit aan de jeugdcoördinator meldt. De speler komt in aanmerking voor deze integratie, ...:
  • ...indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat de speler hiervoor fysiek, mentaal, technisch en tactisch klaar voor is
  • ...indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat het doorschuiven van de speler zijn leerproces zal versnellen
  • ...indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat de speler bij de beste hoort van zijn leeftijdscategorie
  • ...indien wordt ingeschat dat de speler in de toekomst kans maakt op spelen bij het eerste elftal
  • bij akkoord van de speler
  • bij akkoord van de ouders
 • Het is geenszins de bedoeling vanaf de scholieren iedereen te laten meetrainen met de seniors. Het is wel de bedoeling talentvolle spelers te blijven prikkelen, hen te belonen voor hun goede prestaties en een correcte doorstroming te verzorgen.
 • Bij de seniors wordt een begeleider aangeduid die de jonge spelers zal opvangen en begeleiden tijdens de training.

 

Aanpassing aan het niveau in wedstrijden (permanente indeling)

 • Het vroegtijdig en permanent doorschuiven van jeugdspelers naar seniors gebeurt indien aan volgende eisen is voldaan:
  • Vanaf tweedejaars scholier
  • het initiatief komt van de trainer van de scholieren / juniors of van een trainer van de seniors die dit aan de jeugdcoördinator meldt
  • indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat de speler hiervoor fysiek, mentaal, technisch en tactisch klaar voor is
  • indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat de speler bij de beste hoort van zijn leeftijdscategorie
  • indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat het doorschuiven van de speler zijn leerproces zal versnellen
  • indien wordt ingeschat dat de jeugdspeler (overleg trainers, jeugdcoördinator) in de toekomst aanspraak kan maken op een basisstek bij het eerste elftal
  • indien wordt ingeschat (overleg trainers, jeugdcoördinator) dat de integratie naar de seniorelftallen voltooid is
  • bij akkoord van de speler
  • bij akkoord van de ouders

 

4. Specifieke kenmerken en doelstellingen van jeugdspelers

Pupillen

Specifieke kenmerken:

 • behoefte aan duidelijke leiding
 • concentratievermogen nog niet zo groot
 • bal- en maatgevoel zijn nog slecht ontwikkeld
 • zijn druk, kunnen slecht stilzitten en willen van alles ondernemen
 • vertonen dus grote behoefte aan beweging
 • enthousiast en leergierig
 • nog weinig sociaalvoelend en denken voornamelijk aan zichzelf
 • wil om te winnen nog maar zeer beperkt aanwezig
 • ziet wedstrijd en training als een avontuur
 • drukt zich spontaan en origineel uit
 • onderling zijn er vaak grote individuele verschillen; voornamelijk motorisch
 • ieder kind reageert heel verschillend op bijna dezelfde situatie

De ouders zijn meestal enorm betrokken bij wat er plaats vindt tijdens wedstrijd en training.

Training

Pupillen moet je laten wennen aan de bal door ze er veel mee te laten spelen. Spelenderwijs leren de bal beheersen door middel van zeer veel balcontacten met veel fantasie.
Tevens is het belangrijk dat de pupillen leren wat de voornaamste regels zijn. Daarbij zijn twee onderdelen het belangrijkst qua begripsvorming:
1. Doelpunten maken en tegendoelpunten verhinderen.
2. Balbezit en balverlies

3. Pas binnenkant voet

 

Belangrijke trainingsthema's zijn:

· dribbelen en drijven
· plaatsen en trappen
· stoppen, aan- en meenemen
· jongleren
· veel partijspelen (kleine teams, klein veld en grote doelen)
· afronden op doel (veel laten scoren)

Pas binnenkant voet
 

Aangezien de concentratieduur op deze leeftijd erg kort is moeten de trainingsonderdelen kort duren (5 tot 10 minuten). Het is ook aan te raden om tijdens de training veel korte pauzes in te lassen vanwege snelle vermoeidheid en afleiding. Bovendien is het belangrijk om veel voor te doen en veel te herhalen.
Daarnaast is de individuele aandacht bij de pupillen erg belangrijk.

Een echte warming-up is op deze leeftijd nog niet nodig echter is het toch raadzaam om de spelertjes door middel van bijvoorbeeld een tikspelletje op te warmen en zich te laten concentreren op de training.

Mini-Miniemen

Specifieke kenmerken:

 • wil laten zien wat hij/zij kan
 • is gevoelig voor aandacht en complimentjes
 • coördinatie van het lichaam wordt steeds beter, meer harmonie in bewegen
 • concentratie neemt toe, maar is echter nog niet optimaal
 • zijn duidelijk aan het groeien, krachtiger en zelfstandiger
 • zijn leergierig
 • hoge bewegingsdrang en over het algemeen erg lenig
 • geldingsdrang groeit
 • wil om te winnen en te presteren is duidelijk aanwezig
 • worden meer sociaal voelend en beseffen dat voetbal een teamsport is
 • hebben een enorme drang om balvaardigheid aan te leren
 • meest ideale leeftijd om voetbaltechnische vaardigheden bij te brengen

Training

Bij de mini-miniemen is het belangrijk de basistechniek en tactiek spelenderwijs aan te leren. (baltechnische training is bij deze groep het hoofdgerecht).
Naast de techniek is dus ook de tactische vorming van belang; drie hoofdonderdelen van de training op deze leeftijd zijn:

· ruimte zoeken en waarnemen
· balsnelheid aanpassen aan de situatie
· naar de bal toegaan (in de bal komen) aanbieden of juist ruimte zoeken (diep gaan)
· samenspel
 

Het is van belang de spelers met veel balcontacten te laten werken en als trainer steeds het goede voorbeeld te geven. Goede correctie is belangrijk (zonodig stilleggen en aanwijzingen geven) op deze leeftijd wordt de techniek gevormd. Technische onderdelen als schieten, passen, dribbelen etc. moeten doel hebben en niet op zichzelf staan.
De verschillende trainingsonderdelen kunnen iets langer duren (10- 15 minuten) aandacht en concentratie verbeteren langzaam. Waarbij niet teveel verschillende oefenvormen moeten worden aangeboden; herhaling blijft belangrijk. Dit kan prima worden bereikt in speelse partij, estafette, afrond en andere oefenvormen.
Wedstrijdelement, doelpunten maken, opbouwen en verdedigen maakt deel uit van elke training.
Het werken in groepsverband wordt belangrijk, waarbij je streeft naar een goede speelveldverdeling bij zowel kleine als grote partijvormen.

Ook bij de mini-miniemen is een warming-up gericht op het vervolg van de training en niet zozeer ter voorkoming van blessures. Kleine partijvormen 3/3 en tikspelletjes zijn hier goede voorbeelden van.

Het stimuleren van het douche-gebeuren en ordelijk omgaan met materiaal en kleding is een must.
 

Miniemen

Specifieke kenmerken:

 • aanleg om techniek te leren is groot
 • enthousiast en meestal goed aanspreekbaar
 • kunnen voorbeelden snel na doen
 • bij de groep horen wordt erg belangrijk
 • concentratie is nu redelijk goed
 • lichaamskenmerken zijn goed in evenwicht
 • daardoor goede coördinatie, soepel bewegen
 • balgevoel neemt enorm toe
 • kracht en uithoudingsvermogen duidelijk toegenomen
 • vaak ook zelfoverschatting ("dat kan ik wel")
 • inzicht in het samen met anderen voetballen om te kunnen presteren
 • kritisch op zichzelf maar vooral ook op anderen
 • leren snel; nemen oefenstof gemakkelijk op en hebben ook veel interesse voor spelvormen
 • over het algemeen sterk gemotiveerd

Training

Zoveel mogelijk gericht trainen op basistechniek, waarbij gestreefd wordt naar een technisch gave en volmaakte uitvoering. Tactisch kan gericht getraind worden op de volgende basistechnieken:

· de bal tegemoet gaan, laat geen bal voorbij gaan. (in de bal aanbieden)
· bal zo snel mogelijk onder controle brengen
· vrijlopen (naar de bal, diep, stap links of rechts achter tegenstander vandaan)
· lichaam tussen de bal en de tegenstander
· omschakelen balbezit- balverlies en andersom
· ruimte zoeken en gebruiken
· spelposities verduidelijken
· Veldbezetting; verdeling over het speelveld
· accent op samenspel/teamverband

Ook bij de miniemen geldt weer dat veel balcontacten noodzakelijk zijn. Als trainer moet je variatie brengen in de trainingen door steeds dezelfde technieken te oefenen in andere organisaties. Veel spel-, wedstrijd- en estafettevormen zijn essentieel. Daarnaast de thema's van de miniemen en veel plaats en trapvormen (afwerken). De trainingsonderdelen worden weer iets langer (15 tot 25 min. ).

Bij de warming-up kan gekozen worden voor een korte gezamenlijke standaard warming-up (teamverband wordt zo benadrukt) of voor bijvoorbeeld korte partijvormen 3/3. Qua blessurepreventie is ook bij deze leeftijd een warming-up nog niet erg zinvol.

 

Cadetten

Specifieke kenmerken:

 • prepuberteit, idealistisch/eigenwijs
 • disharmonie; meestal enorme lengtegroei beperkte belastbaarheid
 • stuntelig/slungelachtig beperkte belastbaarheid
 • blessuregevoelige leeftijd
 • herwaarderen van het voetbal; andere interesses en hobby's
 • afzetten tegen gezag, conflicten uitlokken
 • zelfoverschatting, met zichzelf bezig

Training

Bij de kadetten volgt de voortzetting van het gericht beoefenen van de basistechnieken waarbij:

· handelingssnelheid wordt opgevoerd
· in een hoger tempo wordt geoefend
· de technieken onder weerstand van een tegenstander worden uitgevoerd
 

Basistactiek:

· aanbieden met het duidelijk vragen om de bal (ja roepen)
· wanneer speel je direct / wanneer neem je de bal aan (man of tijd roepen)
· bevorderen van de samenwerking tussen de linies
· beoefenen van verschillende aanvalsmogelijkheden (individuele actie met schijnbewegingen, combinatiespel etc.)
· inzicht bijbrengen in de taken van verschillende linies en posities binnen de linies
· rugdekking, druk zetten, terug zakken, buitenspel  enz.
 

De te trainen onderdelen zijn dan oa.:

 • zeer veel positie- en partijspelen (gericht op de tactische uitvoering)
 • veel combinatievormen
 • conditietraining niet specifiek trainen maar opnemen binnen positie en combinatievormen waarbij het technisch goed lopen en springen wel erg belangrijk is.
 • afwerken vanuit combinatievormen of vanuit een partijvorm
 • de onderdelen en thema's van de miniemen

In deze periode komen enorme lichaamsverschillen voor, de belastbaarheid zal dus per individu verschillen. Bovendien is het belangrijk oog te hebben voor individuele tekortkomingen.

Deze groep is verplicht om voor de training en wedstrijd een warming-up te verrichten
( blessuregevoeligheid door de snelle lengtegroei).
Verschillende loopvormen, stretchen en een tweetal steigerungen(versnellingen tot bijna volledige sprint) tot slot. Let op een goede looptechniek.
Ook een cooling-down na de wedstrijd of training is verplicht.
Voor de wedstrijd en in de rust moet een korte wedstrijdbespreking worden gehouden. Voor de training bespreek je nogmaals kort de wedstrijd en of de inhoud van de training.

Scholieren

Specifieke kenmerken:

 • meer realiteitszin (neemt sneller wat aan van de ander; leider, trainer scheids of medespeler)
 • minder emotioneel
 • mede verantwoordelijkheid dragend
 • kritischer naar eigen prestatie
 • leerzame periode
 • verhoogde belastbaarheid ( kracht/uithoudingsvermogen)
 • effectiever bewegingsverloop
 • soms groepsvorming

Training

Bij de scholieren moet de wedstrijdtactiek worden belicht. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

· hanteren van het speltempo
· verplaatsen van het spel
· tot stand brengen van een numerieke meerderheid
· waarschuwen bij het aanspelen van een medespeler (man / tijd)
· spelhervattingen
· buitenspelval
· overkomen in een andere linie en overname van posities
· bepaalde dekkingsvormen leren kennen:
   - tactisch; positie-, man-, rug-, gestaffeld en zonedekking
   - technisch; kort, door de knieën, binnenkant afdekken en kijken naar de bal
· waken voor al te hoge eisen
· individuele tactische aanwijzingen passend bij de positie in het veld

De technische elementen dienen in een hoog tempo en in wedstrijdsituaties te worden beoefend. De conditionele training is vergelijkbaar met die van de kadetten (let op looptechniek en trainconditie zoveel mogelijk in voetbaleigen vormen) met als uitbreiding explosieve sprinttraining.

De te trainen onderdelen zijn:

 • veel positie- en partijspelen (hoofdmoot van de training)
 • weerstanden inbouwen in de technische oefeningen
 • spelhervattingen (corners, vrije trappen, inwerpen etc. tactische uitvoering d.m.v. het neerzetten van alle spelers op de juiste posities)
 • de thema's van de kadetten

Gedurende deze periode ligt het accent duidelijk op de tactische/technische vorming. Een stimulerend en enthousiast kader is hier nodig, op deze leeftijd stoppen veel spelers met voetballen.

De warming-up, cooling-down en besprekingen voor de wedstrijd en training zijn vergelijkbaar met de situatie bij de kadetten 

Junioren

Specifieke kenmerken:

 • optimale lichamelijke ontwikkelingsgrens
 • hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden
 • sterke geldingsdrang op tal van gebieden
 • drang naar perfectionisme
 • stabilisatie op het psychische vlak, afgewisseld met crisisperioden
 • grote belastbaarheid
 • overgang naar senioren
 • inzicht in prestatieniveau
 • vaak sterke groepsvorming

Training

Verdere ontwikkeling van en uitdiepen van wedstrijdtactiek;
· bewust oefenen van tactische mogelijkheden gericht op de wedstrijd. (speltempo, inzakken etc.)
· gericht trainen op speelwijze ( 4:4:2, 4:3:3, doorschuivende laatste man etc. etc.)
· leren analyseren van tactische situaties, het lezen van de wedstrijd
· vervolmaken van de punten genoemd bij de B-junioren
 

Vervolmaken van de technische grondvormen. Oefenen op automatismen en op het hoogste tempo onder gemiddeld grote weerstand en in complexe spelsituaties. Veel aandacht blijven schenken aan koppen, afwerken en passen over grote afstand. Spelhervattingen combineren met specifieke technische handelingen. Ten aanzien van de conditionele trainingsdoelen de spelers maximaal belasten tot hun persoonlijk maximaal prestatieniveau; bewust en gericht gaan scholen ten aanzien van snelheid, kracht, en uithoudingsvermogen; het laatste aspect vrijwel uitsluitend trainen met de bal. Basis leggen voor de overgang naar de senioren.
 

De te behandelen onderdelen krijgen vorm in:

 • de thema's van de scholieren
 • combinatievormen (gebaseerd op tactische situaties; de counter, opbouw van achteruit, etc)
 • positiespelen (wedstrijdgericht; mandekking, klein speelveld, direct spelen, kaatsen etc.)
 • aandacht voor verdedigend en aanvallend koppen in diverse afwerkvormen
 • oefenen van “dode spel” situatie
 • partijvormen (scherp en snel schakelen bij balbezit/balverlies) wedstrijdgericht
 • eventueel individueel specifiek trainen op bv afwerken, vrije trappen, etc.

Warming-up en cooling-down uitgevoerd door de spelersgroep; volgens een vast stramien en bij de wedstrijden geleid door steeds dezelfde personen. Wedstrijdbespreking en nabespreking bij de training standaard en met inspraak en meedenken van de spelers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cantincrode jeugd praktisch

Structuur jeugdbestuur

Jeugdvoorzitter

Jeugdcoördinator

Jan Mattheeussen Gert Sellekaerts

 

Jeugdmedewerkers

Esther Tondeur

Ronny Van Den Bosch

Permanentie en inschrijvingen

Jan Tuijn

Materiaalmeester

Tom Wyckmans

 

 

 

Fig1: organogram jeugdbestuur 2014-2015

 

Jeugdbestuur

 • Maandelijkse vergaderingen over seizoensselectie, disciplinaire problemen, sportieve krijtlijnen, praktische zaken

 

Dagelijkse werking (= coördinator en voorzitter)

 • Dagelijkse werking jeugdbestuur
 • Aanspreekpunt voor inschrijvingen
 • Aanspreekpunt voor jeugdspelers en ouders van jeugdspelers bij vragen, opmerkingen, problemen
 • Begeleiding, ondersteuning en opvolging voor jeugdtrainers en –begeleiders

 

Sportieve Cel (= jeugdbestuur + trainingsstaf kern 1&2)

 • Garanderen van een kwaliteitsvolle opleiding voor onze jeugdspelers
 • Garanderen van een kwaliteitsvolle omkadering voor onze jeugdspelers
 • Garanderen van een kwaliteitsvolle omkadering voor onze jeugdtrainers en –begeleiders
 • Opvolging, begeleiding en eventuele integratie van talentvolle jeugdspelers in de seniorreeksen

 

 

 

Speler

 

Trainingen

 • Kijk voor je naar Cantincrode rijdt nog even na of je wel alles hebt meegenomen. Denk vooral aan je identiteitskaart, je scheenbeschermers, je voetbalschoenen en natuurlijk een handdoek!
 • Het uur van samenkomst wordt door de trainer en begeleider bepaald in het begin van het seizoen en wordt door de spelers gerespecteerd. Te laat komen is niet enkel storend voor je begeleiders maar ook voor de andere jongens van je groep.
 • Wie aankomt op Cantincrode groet eerst zijn begeleider, trainer en ploegspelers.
 • De spelers wachten tot de trainer of begeleider het teken geeft om naar de kleedkamers te gaan.
 • Het aankleden dient te gebeuren op een zodanige manier dat je op tijd de training / wedstrijd kunt aanvatten. Spelers die langer nodig hebben om zichzelf om te kleden komen vroeger naar Cantincrode.
 • Het dragen van scheenbeschermers is zowel verplicht tijdens de training als tijdens de wedstrijd!
 • Voor en tijdens de training luister je steeds naar de taken / raadgevingen die je meekrijgt van je trainer.
 • Meningsverschillen betreffende taken / raadgevingen worden uitgeklaard na of tijdens de training en steeds in een individueel gesprek.
 • Douchen is verplicht.
 • Na de training douch je je onmiddellijk alvorens iets anders te doen.
 • Wie Cantincrode verlaat, groet eerst zijn begeleider, trainer en ploegspelers.

 

Wedstrijden

 • Kijk voor je naar Cantincrode rijdt nog even na of je wel alles hebt meegenomen. Denk vooral aan je identiteitskaart, je scheenbeschermers, je voetbalschoenen en natuurlijk een handdoek!
 • Het uur van samenkomst wordt door de trainer en begeleider bepaald in het begin van het seizoen en wordt door de spelers gerespecteerd. Te laat komen is niet enkel storend voor je begeleiders maar ook voor de andere jongens van je groep.
 • Wie aankomt op Cantincrode groet eerst zijn begeleider, trainer en ploegspelers.
 • De spelers wachten tot de trainer of begeleider het teken geeft om naar de kleedkamers te gaan.
 • Het aankleden dient te gebeuren op zo’n  manier dat je op tijd de training / wedstrijd kunt aanvatten. Spelers die langer nodig hebben om zichzelf om te kleden komen vroeger naar Cantincrode.
 • Het dragen van scheenbeschermers is zowel verplicht tijdens de training als tijdens de wedstrijd!
 • Afmelden voor een wedstrijd doe je zo snel mogelijk en ten laatste op de laatste trainingsdag voor de wedstrijd. Bij een eventuele blessure contacteer je dadelijk een van je begeleiders.
 • Voor de wedstrijd luistert je naar de taken / raadgevingen die je meekrijgt van jouw trainer. Indien er onduidelijkheid heerst over een taak / raadgeving vraagt de speler om verduidelijking bij zijn trainer.
 • Meningsverschillen omtrent posities en taken worden uitgeklaard na de wedstrijd of tijdens de rust, en steeds in een individueel gesprek.
 • Cantincrode jeugd draagt Fair Play hoog in het vaandel. Fair Play = respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, begeleiders en ouders. Indien er door de speler wordt afgeweken van dit sportieve gedrag, wordt de jeugdspeler onmiddellijk vervangen.
 • Tijdens de wedstrijd luister je enkel en alleen naar je coach en / of begeleider. De raadgevingen van anderen naast de lijn worden genegeerd.
 • Na de wedstrijd geef je je scheidsrechter steeds een hand.
 • Na de wedstrijd douch je je onmiddellijk alvorens iets anders te doen.
 • Douchen is verplicht!
 • Probeer je douchtijd te beperken tot max. 10 minuten.
 • Wie Cantincrode verlaat, groet eerst zijn begeleider, trainer en ploegspelers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainer

 

Afspraken voor het seizoen

 

Trainingen

 • Probeer steeds vóór het afgesproken uur op Cantincrode aanwezig te zijn. Op deze manier kan je je spelers op een gepaste manier begeleiden naar de training.
 • Let op! Als trainer ben je verantwoordelijk voor je spelers vanaf de officiële aanvang van de training tot aan het officiële einduur van de training. Voor trainers die aan de overzijde trainen:
  • Ga steeds in groep naar de overzijde
  • Let op als je onder de brug loopt. Probeer zoveel mogelijk de linkerzijde te gebruiken.
  • Probeer je groep zoveel mogelijk achter mekaar te laten lopen en niet naast mekaar.
  • Laat niemand alleen terugkomen van de training.
  • Keer terug in groep.
 • Probeer voor de training al het nodige materiaal te verzamelen. Tijdens je training heb je alle tijd en aandacht nodig voor je spelers. (Meer informatie over materiaal vind je verderop in het jeugdplan)
 • Tracht te trainen naar doelstellingen die je samen met de groep wil bereiken. Deze doelstellingen worden aangepast aan de leeftijd en het niveau van je spelers. In onze jeugdstructuur geldt het motto:OPLEIDING IS BELANGRIJKER DAN WEDSTRIJDSCORE. Dit impliceert dat “kampioen spelen” geen doelstelling op zich is, maar wel het gevolg kan zijn van een doelstelling. De mogelijke doelstellingen per leeftijdsgroep staan onder kenmerken / doelstellingen per leeftijdsgroep.
 • Probeer je trainingen altijd volgens een bepaalde structuur te geven. Vooral de jonge spelers hebben nood aan deze structuur.
 • Onze trainingen zijn voorbereid. Enkel op deze manier zorgen we voor een duidelijke, een gestructureerde en educatieve  training.
 • Op de trainingen benaderen we de spelers steeds op positieve manier. Indien we iemand willen bijsturen die iets fout doet, doen we dit steeds volgens de “sandwich”-methode.(positief – negatief – positief).
 • Een speler wordt enkel en alleen berispt indien hij de afspraken gemaakt in het begin van het seizoen  moedwillig niet respecteert. De berisping dient steeds geargumenteerd, opdat de speler weet wat hij fout deed en waarom hij dit fout deed. Hierbij benadrukken we nog eens de gemaakte afspraken.
 • Na de training zorg je ervoor dat elke speler zich doucht (verplicht). Hier duiden we ook iemand aan die verantwoordelijke is voor het kuisen van kabines én douche. Dit wordt door de trainer gecontroleerd.

 

Wedstrijd

 • Indien je op verplaatsing speelt, zorg er dan samen met je begeleider voor dat je over voldoende vervoer beschikt.
 • Probeer steeds vóór het afgesproken uur op Cantincrode aanwezig te zijn. Op deze manier kan je je spelers op een gepaste manier begeleiden naar de wedstrijd.
 • Vergeet de wedstrijdtenues en de spelerskaarten in de speciaal voorziene materiaalruimte niet.
 • Neem opwarmingsballen mee.
 • Onze wedstrijdbesprekingen voor de wedstrijd zijn steeds voorbereid en doordacht. Het is heel belangrijk dat de taken van elke speler afzonderlijk duidelijk en haalbaar zijn. Op deze manier kan een speler zelf evalueren of hij een goede wedstrijd speelt of niet. Te bespreken: posities, taken bij balbezit en bij balbezit tegenpartij, vrije trappen, wedstrijdmentaliteit,…. Meningsverschillen over posities en taken worden uitgeklaard na de wedstrijd of tijdens de rust en steeds in een individueel gesprek.
 • In een opwarming bereid je je spelers voor op een wedstrijd. Het is niet de bedoeling de spelers te zwaar te belasten, maar op te warmen.
 • Wijs je spelers op hun positiespel en tracht ze positief te motiveren.
 • Ook voor de wedstrijd is de opleiding belangrijker dan het resultaat. Tracht spelers ook tijdens de wedstrijd te stimuleren in het gebruiken van de op training ingestudeerde technische facetten van het voetbal. (gebruik van beide speelvoeten, korte en lange passing, trap op doel, kopspel,…)
 • Voor, tijdens en na de wedstrijd houden we de Fair Play - gedachte hoog: een speler die geen respect heeft voor Fair Play wordt onmiddellijk vervangen, ook indien dit wil zeggen dat we daardoor in de minderheid komen.
 • Na de wedstrijd geef je de scheidsrechter en begeleiders van de tegenpartij een hand.
 • Na de wedstrijd doucht de jeugdspeler zich onmiddellijk alvorens iets anders te doen.
 • Douchen is verplicht!
 • Probeer de douchtijd te beperken tot max 10 minuten.
 • De nabespreking / communicatie naar de ouders van de jeugdspeler is een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. Op deze manier betrek je de ouders in de doelstellingen van de groep, motiveer je hen ook de volgende wedstrijden aanwezig te zijn en zorg je ervoor dat de ouders hun kinderen ook motiveren in hun sport.
 • De nabespreking / communicatie naar de jeugdspelers na de wedstrijd is belangrijk om hen op een informele en positieve manier bij te sturen.

 

Algemeen

Bij eventuele problemen, discussies, disciplinaire zaken of ideeën, kan je steeds terecht bij je leeftijdscoördinator of de jeugdcoördinator.

 

 

Begeleider

 

 • In het algemeen zorgt de begeleider voor de administratieve ondersteuning van de trainer en de begeleiding van het elftal en de algemene goede gang van zaken op en rond het terrein.
 • In het begin van het seizoen stelt de begeleider de kalender op van de wedstrijden voor zijn elftal. In samenspraak met de trainer bepaalt hij het uur van aanwezigheid voor de wedstrijden.
 • Voor het seizoen stelt de begeleider een overzicht van de adressen, telefoonnummers, GSM-nummers en emailadressen van de spelers in zijn ploeg. Een lijst met de basisgegevens is verkrijgbaar bij de penningmeester.
 • Probeer steeds vóór het afgesproken uur op Cantincrode aanwezig te zijn. Op deze manier kan je je spelers op een gepaste manier begeleiden naar de wedstrijd.
 • Vergeet de wedstrijdtenues en de spelerskaarten in de speciaal voorziene materiaalruimte niet.
 • Laat tijdens de wedstrijd de coaching van de spelers over aan de trainers.

 

In bijlage IV, V en VI vind je respectievelijk volgende bijlagen: de taken van de terreinafgevaardigde, de regels rond het wedstrijdblad en het algemeen jeugdreglement.

 

 

 

Ouders

 • Zorg ervoor dat je kind op het afgesproken uur op Cantincrode is.
 • Probeer je zoon / dochter te motiveren door zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de wedstrijden.
 • Laat het coachen over aan de begeleiders. Je zoon / dochter heeft het al moeilijk genoeg om naar één persoon te luisteren.
 • Meld eventuele problemen die invloed kunnen hebben op het gedrag van je zoon / dochter te melden aan de jeugdcoördinator zodat deze hiermee rekening kan houden in de begeleiding van je zoon / dochter
 • Meningsverschillen omtrent de begeleiding van uw zoon / dochter kunnen besproken worden met de begeleiding of de jeugdcoördinator. Gelieve dit steeds op een respectvolle manier aan te pakken.

 

Fair Play en sportiviteit

 

Cantincrode jeugd en KVV dragen Fair Play en sportiviteit hoog in het vaandel. Ongeacht bij winst of verlies, vragen we onze spelers, trainers, begeleiders en supporters extra aandacht hebben voor de volgende punten:

 

Spelers

 • Heb respect voor je medespelers, tegenstrevers en scheidsrechters.
 • Heb respect voor de kleedkamers en de omgeving, zowel thuis als op verplaatsing.
 • Wees groot bij winst en verlies. Een hand geven aan je tegenstander en de scheidsrechter na de wedstrijd is hiervan een correcte uiting.

 

Trainers en begeleiders

Trainers en begeleiders moeten beseffen dat we werken aan de opleiding van onze spelers en we hierdoor een duidelijke voorbeeldfunctie hebben.

 

 • Heb respect voor je spelers, tegenstrevers en scheidsrechters.
 • Wees bovendien groot bij winst en verlies. Een hand geven aan je tegenstander en de scheidsrechter na de wedstrijd is hiervan een correcte uiting.

 

Supporters en sympathisanten

Ouders en sympathisanten moeten beseffen dat hun gedrag invloed heeft op het gedrag van onze spelers op en rond het veld.

 

 • Daarom vragen we onze supporters en begeleiders respect te hebben voor de spelers, de tegenstander, scheidsrechter en andere supporters.

 

 

Elke daad van een speler, trainer, begeleider of supporter die afbreuk doet aan een van deze vooropgestelde ‘Fair Play’ – punten kunnen gemeld worden aan de leeftijdsverantwoordelijke of de jeugdcoördinator. Deze zal - na gesprekken met de speler, trainer, begeleider of supporter - een gepaste sanctie opstellen, evenredig met het gestelde gedrag.