Skip directly to content

Taakomschrijving bestuursleden afdeling tennis

Voorzitter

Man/vrouw die het bestuur leidt en eveneens de club vertegenwoordigt.

Hij/zij stelt mee de agendapunten op van de vergaderingen.

 

Ondervoorzitter

Hij/zij neemt bij afwezigheid van de voorzitter de taken over.

 

Secretarissen

Hij/zij stuurt de agenda naar de bestuursleden, maakt de verslagen van de vergaderingen op en is contactpersoon met Tennis Vlaanderen. Hij/zij is tevens de contactpersoon met de Stad Mortsel toe.  Ook voor derden is hij/zij de contactpersoon/aanspreekpunt.

 

Penningmeester

Hij/zij volgt de betalingen van de lidgelden op en verwittigt de secretaris van de ontvangen

lidgelden zodat de aansluitingen met het verbond kunnen geacteerd worden.

 

Materiaalbeheerder

Zorgt voor de opvolging van de tennisterreinen zodat deze bij de start van de competitie bespeelbaar zijn.  Zorgt dat alle materiaal in orde is en doet de nodige bestellingen van tennisbenodigdheden.

 

Jeugdveranwtoordelijke

Maakt beleidplan op van de doelstellingen voor de jeugd afhankelijk van het aantal ingeschreven jeugdleden.  Planning van tennislessen, sportkampen e.a. activiteiten.

 

Hoofd tennisopleiding

Coördineert in samenspraak met de jeugdverantwoordelijke de tennislessen en stelt hiervoor de nodige schema’s op.  Zoekt geschikte gediplomeerde tennisleraren.

 

Interclubverantwoordelijke

Stelt elk seizoen in overleg met de ploegkapiteins de ploegen samen die worden ingeschreven in de Interclubcompetitie Tennis Vlaanderen. Zorgt o.a. voor de uitnodiging van de tegenstrevers voor de thuiswedstrijden, voert de nodige administratieve taken uit tijdens deze thuiswedstrijden, bezorgt de ploegkapiteins die op verplaatsing spelen de nodige documenten van de geselecteerde spelers voor die wedstrijd.