Skip directly to content

Taakomschrijving van de voetbal bestuursleden.

Taakomschrijving van de voetbal bestuursleden.

Voorzitter:

Hij is de man of vrouw die het bestuur leidt en tevens de club vertegenwoordigt.

Hij of zij stelt mee de agenda op van de vergaderingen

Ondervoorzitter:

Hij neemt de taken over van de voorzitter bij diens afwezigheid

De secretaris:

Hij of zij verstuurt de agenda, maakt de verslagen van de vergaderingen is de contactpersoon met KVV en houdt de administratie bij. Hij of zij is ook de contactpersoon naar de stad en andere diensten. Tevens is hij de contactpersoon voor derden.

De penningmeester:

Hij of zij  zorgt voor de correcte opvolging van betalingen en ontvangsten en stort deze door naar de centrale kas van de vzw

De materiaal meester:

Hij of zij zorgt ervoor dat materiaal steeds in goede staat is en bestelt indien nodig bij. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor de bestelling van de sportkledij.

De scheidsrechter verantwoordelijke:

Hij of zij is de contact persoon van onze scheidsrechters. Hij of zij zorgt ook voor aanwerving en motivatie van nieuwe scheidsrechters. Hij of zij is ook de contactpersoon met het verbond.

De veteranen, jeugd, dames en pupillen verantwoordelijken:

Allen zijn ze, en dit respectievelijk voor hun doelgroep, de aanspreekpersoon  en staan mee in voor de verdeling van de ploegen. Hij of zij nemen in samenspraak met de trainers en begeleiders de eindbeslissing bij de verdeling der ploegen. Zij brengen hiervan verslag uit op de bestuursvergadering.