Skip directly to content

Taakomschrijving van de volleybal bestuursleden

Voorzitter:

Hij is de man of vrouw die het bestuur leidt en tevens de club vertegenwoordigt.

Hij of zij stelt mee de agenda op van de vergaderingen

Ondervoorzitter:

Hij of zij neemt de taken over van de voorzitter bij diens afwezigheid

De secretaris:

Hij of zij verstuurt de agenda, maakt de verslagen van de vergaderingen is de contactpersoon met de volleybalverbonden en houdt de administratie bij. Hij of zij is ook de contactpersoon naar de stad en andere diensten. Tevens is hij de contactpersoon voor derden.

De penningmeester:

Hij of zijĀ  zorgt voor de correcte opvolging van betalingen en ontvangsten en stort deze door naar de centrale kas van de vzw

De materiaalbeheerder:

Hij of zij zorgt ervoor dat materiaal steeds in goede staat is en bestelt indien nodig bij. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor de bestelling van de sportkledij.