Skip directly to content

Taakomschrijving van trainers en begeleiders

Trainers:

Van de trainers wordt verwacht dat ze de leden meer voetbalinzicht bijbrengen en fysisch begeleiden en dit volgens het visie plan van de club en steeds rekening houden met de persoon zijn mogelijkheden.

Begeleiders:

Hij of zij zorgen voor het administratieve. Zij ontvangen en betalen de scheidsrechter. Zij zijn ook de aanspreekpersoon van de ouders en houden tevens regelmatig contact met hun verantwoordelijke van de doelgroep.